Aquacom

Full oversikt og kontroll over alt teknisk utstyr som inngår i oppdrettsselskapets virksomhet.

Teknisk drift, sertifisering, vedlikehold og ressursplanlegging er fullintegrert i Aquacom familien som består av modulene; offshore, onshore, vessels og planner. Modulene kan benyttes som uavhengige moduler eller settes opp samlet til et helhetlig integrert drifts og vedlikeholdssystem for hele verdikjeden.

Henter nyheter...
Henter nyheter...

Våre moduler